Touhupäivä Tanhuvaarassa

Lauantaina 3.12. kello 10-14 järjestetään lasten touhupäivä Tanhuvaarassa.

Tervetuloa kokeilemaan mm. lentopalloa ja muita pallopelejä, pomppimaan pomppulinnassa, hurjastelemaan polkuautoilla sekä temppuilemaan temppuradalla. Käytössä on myös airtrack sekä muita liikuntavälineitä.

Etelä-Savon Liikunta ohjaa vanhemmille suunnatut Lissun lempeät jumpat.

Tapahtumaan on vapaa pääsy!

Touhupäivän järjestää East Volley, Lentopallolähettiläs ja Liikunta yhdistää -hanke yhteystyössä EsLin sekä Linnalan Setlementti ja opiston kanssa.

Linnalan Setlementti ja opisto järjestävät alueen maahanmuuttajille kyydityksen tapahtumaan, kiitos loistavasta yhteistyöstä. Lisätietoja kyydityksestä Marketta Parkkinen, 0440 511 823, marketta.parkkinen@linnala.fi

Tanhuvaaran urheiluopiston palvelut tapahtuman yhteydessä:
Ruokailu: Aikuiset 13,80 €/hlö, lapset alle 12v 6,90€/hlö.
Spa: Aikuiset 12,00€/hlö, lapset alle 14v 6,00€/hlö.

Lentopalloa ja monipuolista liikuntaa -hankkeen loppuraportti

LENTOPALLOA JA MONIPUOLISTA LIIKUNTAA -HANKE — LOPPURAPORTTI

Hankkeen toteuttaja: Savonlinnan East Volley Juniorit ry
Hankkeen toiminta-aika: 15.06.2020-31.08.2022
Hankkeen toiminta-alue: Enonkoski, Savonlinna, Savonranta, Punkaharju, Heinävesi ja Kerimäki

LENTOPALLOA JA MONIPUOLISTA LIIKUNTAA -HANKKEEN TAVOITTEET TÄYTTYIVÄT

Hankkeen päätavoitteena oli saada liikuntaan ja lentopalloon lisää nostetta toiminta-alueella: saada ihmisiä mukaan harrastamaan matalan kynnyksen toimintaan, aktivoida seuroja ja näin ollen lisätä liikuntaa ja alueen vireyttä. Tuoda harrastusmahdollisuudet nuorille ja lapsille heti koulupäivän jälkeen: ei turhaa reissaamista ja helppo osallistua koulupäivän jälkeen, ekologinen ja kestävä harrastusmalli.

Näissä tavoitteissa hanke onnistui hyvin. Hanke järjesti toimintansa aikana säännöllistä toimintaa jokaisella alueen paikkakunnista: Savonlinnassa ja myös Kerimäellä, Punkaharjulla, Louhella ja Savonrannalla sekä pienemmillä kylillä Savonlinnan taajaman ulkopuolella. Toiminta oli hyvin monipuolista: Koulujen kanssa yhteistyössä järjestettyjä monilajikerhoja, paikallisten seurojen kanssa järjestettyjä harjoituksia sekä erilaisia muita kerho- ja harjoitusvuoroja 6-vuotiaista aikuisiin. Lisäksi kesäaikaan järjestettiin beach volley -kerhoja ja yhteisharjoituksia muiden lajien harrastajien kanssa. Hankkeen toimintaan osallistui kouluvuoden aikana säännöllisesti noin 100 hlöä viikoittain. Kesäisin määrät vaihtelivat enemmän, ollen noin 30-80 viikoittaista osallistujaa.

”Talvikaudella” syyskuu 2021 – toukokuu 2022 välisenä aikana järjestettiin 175 ohjattua harjoitusta, joiden aikana liikutettiin noin 2250 nuorta/aikuista. Kesä-heinäkuussa 2022 järjestettiin 60 ohjattua harjoitusta, joiden aikana liikutettiin noin 400 nuorta/aikuista.

Yksi hankkeen tavoitteista oli harrastajien aktivoiminen alueen jo olemassa olevissa lentopalloseuroissa. Tässä onnistuimme hienosti saamalla kaudella 2021-2022 jopa 30 uutta F-ikäistä junioria lajin pariin.

Toteutusoletuksiin ja tavoitteisiin nähden hanketyö onnistui hienosti. Käytännössä kaikki tavoitteet täyttyivät. Hankkeelle kirjatut riskitkin vältettiin mm. jo suunnitelmaan listattujen ratkaisujen kautta: Vapaaehtoisia saatiin mukaan hyvin sekä hyvän ennakkokartoituksen että aktiivisen yhteydenpidon kautta eri tahojen kanssa. Myös omarahoitusosuus saatiin järjestettyä hyvin, myöskin hyvän ennakkokartoituksen että aktiivisen yhteistyökumppaneiden etsinnän kautta.

Hankkeen toteutus

Hanketyötä toteutti kokopäiväisesti toimeen palkattu Lentopallolähettiläs, aluksi Jaakko Hakulinen ajalla 15.06.2020-31.08.2021, jonka jälkeen Teemu Silventoinen ajalla 01.09.2021-15.08.2022. Toimintaa ohjasi aktiivisesti 7-henkinen taustaryhmä.

Viikottaiseen ohjelmaan kuului monilajikerhot ympäri hankealuetta, joiden lisäksi Lentopallolähettiläs vieraili alueen kouluilla, seuroissa ja harjoituksissa tukemassa jo olemassa olevaa toimintaa.

EsLin ja SSL:n kanssa myös suunniteltiin erilaista liikunta- ja lentopallotoimintaa ympäri aluetta, jota lentopallolähettilään johdolla lähdettiin toteuttamaan. Koronapandemian tuomat rajoitukset löivät kapuloita rattaisiin, eikä kaikkia suunniteltuja tapahtumia pystytty järjestämään.

Aikataulullisesti toiminta kehittyi hanketoiminnan laajennuttua: aluksi toiminta keskittyi pitkälti vierailuihin kouluilla ja seuroissa sekä toiminnan suunnitteluun ja yhteistyötahojen etsimiseen sekä heidän kanssaan kommunikointiin. Tästä toiminta alkoi pikkuhiljaa keskittyä säännöllisten vuorojen ohjaamiseen, ohjaajien hankkimiseen, harjoittelun suunnitteluun, tapahtumien ja muun toiminnan järjestämiseen.

Tulokset ja vaikutukset

Lentopalloa ja monipuolista liikuntaa -hanke liikutti viimeisen 11 kuukauden aikana noin 2650 nuorta/aikuista, lisäten 30 uutta F-junioria East Volleyn ja Savonlinnan Ajon harjoituksissa kaudella 2021-22. Uusia harrastajia sekä uudelleen lajin pariin palanneita oli myös muissa ikäluokissa.

Käyttäjäkyselyiden perusteella matalankynnyksen harrastusmahdollisuudet ovat aktivoineet myös sellaisia nuoria liikkumaan, joille liikunta ei ole ollut aikaisemmin kaikista mieluisinta. Alueella on kysyntää ja tarvetta ohjatuille liikuntakerhoille koulupäivien jälkeen. Näin ollen hanke lisäsi alueen vireyttä ja edisti terveyttä liikuttamalla suurta määrää ihmisiä. Kouluvierailuiden ansiosta useampi nuori löysi itselleen uuden ja mukavan harrastuksen.

Lisäksi jo olemassa olleiden lentopallotoimintaa järjestävien tahojen toimintaa ja valmennusta kehitettiin, jaoimme seuroille lajitietämystä sekä autettiin harjoituksien suunnittelussa.

Raportointi ja seuranta

Hanketyöntekijä raportoi ohjausryhmälle kahden viikon välein mitä on tehty, osallistujamäärät harjoituksissa/kerhoissa, onko ollut ongelmia sekä uusista ideoista ja kehityskohteista.
Hankkeen ja hanketyöntekijän toimintaa seurattiin myös säännöllisten ohjausryhmän ja hanketyöntekijän kokousten kautta. Lisäksi hanketyöntekijä ja ohjausryhmä olivat aktiivisesti yhteydessä mm. viestiryhmän kautta.

Rahoitus

Hankkeen rahoitus koostui Leader-tuesta, omarahoitusosuudesta ja talkootyöstä. Talkootyö koostui varsinkin erilaisten hankkeen luomien kerho- ja harjoitusvuorojen ohjaukseen osallistuneiden henkilöiden talkootyöpanoksesta, sekä suunnittelutyöstä ja erilaisten tapahtumien järjestämisestä. Omarahoitusosuus taas koostui sekä yhteistyökumppaneiden että säätiöiden tuesta. Lisäksi Savonlinnan East Volley Juniorit ry:n alaisuudessa pelaava miesten edustusjoukkue lahjoitti ottelutuottojaan hankkeen omarahoitusosuuteen.

Erilaisina yhteistyökumppaneina hankkeella toimivat Lumme-Energia, Suur-Savon OP, LähiTapiola Savo-Karjala, Eevi ja Eemil Tannisen säätiö, Mainostoimisto HINKU ja Savonlinnan BLC-osuuskunta.

Mitä muuta toteutui?

Hanke teki yhteistyötä Tanhuvaaran urheiluopiston kanssa; apuvalmennus yläkoululeirityksissä sekä LPT-linjan lentopallovalmennus / kuinka lentopalloa ohjataan -yhteyksissä. Yhteistyötä tehtiin myös alueen muiden toimijoiden kanssa, kuten mm. Etelä-Savon liikunnan, Enonkosken liikuntatoimen ja Savonrannan VPK kanssa.

Pandemia-aikana hankkeen Lentopallolähettiläs ideoi sosiaaliseen mediaan ”Teemun temppunurkkauksen”: loimme erilaisia harjoitus- ja temppuvideoita, jotka aktivoivat nuoria liikkumaan niin kotona kuin harjoituksissa. Tätä on tarkoitus jatkojalostaa tulevaisuudessa.

Viime aikoina hankkeessa reagoitiin nopeasti muuttuneeseen maailman tilanteeseen ja järjestimme alueelle saapuneille ukrainalaisille lapsille ja heidän äideillensä liikuntakerhoja Savonrannalla.

Lähettilästoiminta on ollut jopa Suomen laajuisesti malli muille lentopalloseuroille siitä, miten suhteellisen pienetkin organisaatiot voivat merkittävästi parantaa oman alueensa toimintaansa päämäärätietoisella toiminnalla.

Jatkotoimenpiteet

Viikoittainen kerhotoiminta halutaan saada käyntiin mahdollisimman nopeasti, kun koulut jälleen jatkuvat syksyllä 2022. Hankkeen järjestävä taho, Savonlinnan East Volley Juniorit ry seuraa toimintaa lähialueilla, ja pyrkii lentopalloseurana tekemään yhteistyötä uusien toimijoiden kanssa tukeakseen heitä. Lisäksi uusi, Piällysmies-Leader alueella toimiva hanke alkaa kehittää uutta toimintaa, joka osittain myös tukee jo Lentopalloa ja monipuolista liikuntaa -hankkeen luomaa pohjaa.

Julkisuus

Hanke oli onnistuneen toimintansa johdosta jatkuvasti vahvasti esillä. Paikallisten lehtien lisäksi hanketoiminnasta tekivät uutisia myös valtakunnalliset toimijat ja hanke oli esillä mm. Suomen lentopalloliiton viestinnässä ja jopa pikaisesti Euroopan lentopalloliiton (CEV) Facebook-videolla. Hankkeella oli lisäksi aktiivisesti päivitetyt sekä seuratut koti-, IG- ja Facebook-sivut, joissa hanketoiminnasta ja sen tuloksista tiedotettiin.

Lisätietoja:
Savonlinnan East Volley Juniorit ry:n puheenjohtaja, Pekka Mäkinen
Puh. 044 200 3060
pekan.makinen@outlook.com

ETUSIVU

3 vs. 3 K-Rauta Savonlinna -kesäsarja

Kesäkuussa starttaa uudenlainen beach volley harrastusmahdollisuus Kyrönniemellä. Kahden viikon välein pelattavassa beach volley -kesäsarjassa pelataan kolmihenkisin joukkuein helpotetuilla säännöillä.

Pelipäivät 15.6 / 29.6. / 13.7. sekä finaaliturnaus 27. heinäkuuta. Pelit pelataan keskiviikkoisin kello 18:00 alkaen Kyrönniemellä.

Osallistumismaksu 50 € / joukkue. Osallistumismaksut käytetään alueen junioritoiminnan kehittämiseen.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: lentopallolahettilas@gmail.com tai whatsapp 044 701 8404.

Esite alla olevassa linkissä:

K-Rauta Savonlinna -kesäsarja